Twitter

Geagte gebruiker eem asb kennis dat ons huidiglik op geen ander sosialle netwerkke betrokke is nie., behalwe op Facebook.

Die Instagram rekening wat wel bestaan word tans nie deur ons beheer nie. Daar sal ‘n nuwe profiel in die toekoms geskep word.

Baie dankie vir u ondersteuning.

U kan wel van ons portofielië op Facebook besoek en gbruik.

Sien die nuutste facebook toevoegings hieronder

WAT KAN JY VIR GOD EN JOU VOLK DOEN.

Ons as 'n Volk moet gaan stil sit en vir ons 'n paar vrae, vrae in die Nuwe Jaar.

VIR GOD

1) Wat kan ek vir my God doen en nie net vrae en net wil ontvang nie.Daar kan meer aktief uitgereik word na mede Volksgenote en die afgedwaaldes terugbring na God ons Hemelse Vader sonder hom aan ons sy is ek as 'n enkeling en Volk niks nie.Hoe kan ek my Volk beinvloed om op God te vertou en leiding te vra in die jaar 2021.

Alles dui daarop dat 2021 een van die waterskeiding jare vir ons Volk gaan wees.Ons het dit nodig om naby ons God te beweeg in daad en voorbeeld.Daar moet opgekyk word na die Afrikaner Volk as 'n Volk wat die Hemelse Vader erken as die enigste God en niks anders nie.Jy moet geroepe voel om vir God iets te doen in die jaar en sal geseën word.

2) VIR MY VOLK

Ons doen te min vir mekaar en lewe bymekaar verby.

My mede Volksgenoot het dalk hulp nodig hoe kan ek help al is dit ook iets klein.

Elkeen in die Volk is GEROEP tot diensbaarheid.Daar sal woorde opduik soos ek is nie 'n leier nie ek kan nie ens.

Nee jy kan diensbaar wees sonder om 'n leier te wees.Die verhaal van die miere is 'n goeie illustrasie elkeen werk saam en ons sorg vir almal.

Bring net jou eie beskeie of groot deel soos jy kan om ons Volk weer op koers te kry.

Hoe? Bemoedig mekaar ,moet nie mekaat afkraak nie maar bou eerder vriendskappe en leer mekaar verstaan elkeen van ons is uniek.Werk saam aan projekte om ons mense wat slegter daaraan toe is te help om uit hulle moeras uit op te staan.Sluit aan by 'n Volksorganisasie en propageer die dinge.

Volksorganisasies maak dit julle missie om iets vir ons Volk te doen prakties en nie net praat sessies hou nie.

Die leiers tussen ons staan op om getel te word.Wees die voorloper in jou organisasie en begin aksies loods om ons Volk bymekaar te kry en organisasie neem mekaar se hande en begin saamwerk.Dit is noodsaaklik vir ons Volk se oorlewing.

Vind jou sterkpunt en val daarin.Het sy dit maatskaplike werk is ,het sy dit geld insameling is om ons mense te help.Is jy goed in enige ambag of ander kundigheid bied dit aan vir jou Volk dat ons kan uitstyg begin werklike aksies om vir ons werklose mense werk te verkry deur aksies sodat hulle,hulle self kan help.

Indien jy voel jy wil met politiek behulpsaam wil wees jy weet waar om te klop Afrikaner Selfbeskikking Party want self dit is nodig om ons uit die gemors te kry.Volksgenote ons wat hierdie kan lees is bevoorreg want ons het meer as ander wat absoluut niks het nie daarom staan op om getel te word.

Ons Volk word vernietig omdat ons niks vir mekaar omgee nie en net die eie EK nastreef solank dit my goed gaan is dinge wel.

Dit sal eers weer met ons as 'n VOLK goedgaan as ons as 'n VOLK mekaar weer sal vertrou en getrou wees aan onse GOD.

Daarom Volksgenote STAAN OP.

Dit is my bede vir my VOLK.

Willie Cloete
Onder Leier
AFRSP
... See MoreSee Less

View on Facebook

BAIE BELANGRIK LEES EN VERSPREI

MEDIAVERKLARING (English version below)

PRETORIA, SUID-AFRIKA

30 Desember 2020

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY

VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

ONDERWERP: REGERING SE VERBOD OP GODSDIENSTIGE EN POLITIEKE BYEENKOMSTE

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”) veroordeel die kommunistiese ANC-regering se absolute verbod op godsdienstige, en politieke, byeenkomste vir twee weke in terme van noodtoestand-regulasies 36(3) en 36(4) onderskeidelik, gedateer 28 Desember 2020.

Die kommunistiese ANC-regering begin al meer sy kleure as outokratiese minagters van godsdiens en van die regte van politieke opponente wys. Hierdie regulasie maak ʼn bespotting van die bepalings van onderskeidelik artikels 9(1), 9(3),15(1), en 19(1)(b) en (c) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996.

Die AFRSP dring daarop aan dat die betrokke absolute verbiedinge onmiddellik herroep word.

Jurg Prinsloo SC.
Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party.

MEDIA STATEMENT

PRETORIA, SOUTH AFRICA

30 DECEMBER 2020

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF- DETERMINATION PARTY

FOR IMMEDIATE RELEASE

CONTACT NUMBER: 0824142687
E: leier@afrsp.org.za

SUBJECT: THE GOVERNMENT’S PROHIBITION OF RELIGIOUS AND POLITICAL GATHERINGS

The Afrikaner Self-determination Party condemns the communist ANC government’s absolute prohibition of faith-based and political gatherings for two weeks in terms of regulations 36(3) and 36(4) respectively of the State of Disaster regulations dated 28 December 2020.

The communist ANC government is increasingly showing contempt for religion and the rights of political opponents. This regulation makes a complete mockery of respectively sections 9(1), 9(3), 15(1) and 19(1)(b) and (c) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996.

The AFRSP insists on the immediate repeal of the said absolute prohibitions.

Jurg Prinsloo SC.
Leader, Afrikaner Self-determination Party.
... See MoreSee Less

View on Facebook

MEDIAVERKLARING (English version below)

PRETORIA, SUID-AFRIKA

29 Desember 2020

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY

VIR ONMIDDELLIKE VRYSTELLING

ONDERWERP; AFSTERWE VAN MNR . LOUIS VAN DER SCHYFF, HOOFSEKRETARIS VAN DIE HERSTIGTE NASIONALE PARTY

Die Afrikaner Selfbeskikking Party het met leedwese kennis geneem van die afsterwe van die Hoofsekretaris van die Herstigte Nasionale Party , mnr. Louis van der Schyff, op Maandag 28 Desember 2020 op die ouderdom van 70 jaar.

Mnr.Van der Schyff was alombekend as ʼn mede-Afrikaner met ʼn onblusbare liefde vir sy volk en ʼn lewe van self-opofferende toewyding aan die stryd vir die vryheid van daardie volk.

Sy bydrae tot daardie vryheidstryd sal veral in hierdie tyd gemis word, maar die invloed daarvan op die toekoms van die Afrikanervolk kan nie onderskat word nie en sal nie vergeet word nie.

Die Afrikaner Selfbeskikking Party betuig sy innige meegevoel met sy weduwee, kinders, ander familie-lede, vriende en kollegas en bid hulle Gods ryke vertroosting toe.

Jurg Prinsloo SC.
Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party.MEDIA STATEMENT

PRETORIA, SOUTH AFRICA

29 DECEMBER 2020

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF- DETERMINATION PARTY

FOR IMMEDIATE RELEASE

SUBJECT: PASSING OF MR. LOUIS VAN DER SCHYFF, CHIEF SECRETARY OF THE HERSTIGTE NASIONALE PARTY

The Afrikaner Self-determination Party has learnt with sadness of the passing of the Chief Secretary of the Herstigte Nasionale Party, Mr Louis van der Schyff, on Monday 28 Decemeber 2020 at the age of 70 years.

Mr Van der Schyff was widely known as a fellow-Afrikaner with an inextinguishable love for his people and a life of selfless commitment to the struggle for the freedom of that people.

His contribution to that struggle will especially be missed during this time, but its effect on the future of the Afrikaner people can not be underestimated and will not be forgotten.

The Afrikaner Self-Determination Party conveys its sincere condolences to his widow, children, other family, friends and colleagues and pray that God will comfort them.

Jurg Prinsloo SC.
Leader, Afrikaner Self-determination Party.
... See MoreSee Less

View on Facebook