27 April 2023. Daar is geen vryheid vir die Afrikanervolk

27 April 2023. Daar is geen vryheid vir die Afrikanervolk op hierdie dag nie. Net verdere pogings van die vyandige rasbehepte regering en sy meelopers om die volk stelselmatig te vernietig. Deur uitwissing van sigbare herinnerings aan die ware geskiedenis van Suid-Afrika by wyse van vervanging van tipies Afrikaner straat-en plekname met name van mense wat in die gepoogde terroristiese omverwerping van die Afrikaner se regering betrokke was. Deur doelbewuste leuens oor die Afrikanergeskiedenis om ń skuldgevoel by Afrikaners te wek en in stand te hou. Deur die aggressiewe uitskakeling van Afrikaans in besigheid, opvoeding en selfs geregshowe. Deur doelbewuste weerhouding van Afrikaners van opleiding- en beroepsgeleenthede op grond van hul Godgegewe velkleur. Deur versuim om Afrikaners teen geweld te beskerm en hul bates deur onteiening sonder vergoeding te bedreig. Deur Afrikanersimbole tot haatspraak te laat verklaar en haatspraak teen die Afrikanervolk toe te laat. Deur die eerste-wêreld infrastruktuur wat deur Afrikaner-regerings in die land geskep is, te vernietig of te laat vernietig. Deur reuse korrupsie en wanbesteding van belastingbetalers se geld. Hierdie dag moet vir allle Afrikaners ń wekroep wees om betrokke te raak by die bevryding van hul volk uit hierdie staat van onderdrukking. Daarvoor is nodig dat Afrikaners duidelik verstaan dat die sogenaamde “Akkoord ten opsigte van Afrikaner-selfbeskikking” wat op 23 April 1994 deur die Vryheidsfront, ANC, Nasionale Party regering en Nasionale Party onderteken is, in werklikheid die betrokke partye se amptelike erkenning van die legitimiteit van die een-mens-een-stem verkiesing op 27 April 1994 was, en hul gepaardgaande versetlose oorgawe aan die ANC. Elke stem geregtigde Afrikaner wat weer vry wil wees, durf daarom eerstens nie te stem of weer te stem vir enige van daardie partye of hul uitspruitsels of meelopers nie. Tweedens behoort elke Afrikaner wat weer vry wil wees, AAN TE SLUIT by enige vertroubare Afrikaner-beskermingsorganisasie en by die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”). Sodoende kan hul veiligheid beskerm word en die vereiste politieke stappe geneem word om die selfbeskikking van die Afrikanervolk te herstel. Die omstandighede is tans anders as in 1994: Die ANC het met behulp van die genoemde “akkoord” aan bewind gekom op 27 April 1994. Baie Afrikaners het hul verset teen die nuwe bedeling te kenne gegee deur nie aan daardie verkiesing deel te neem nie. Selfs diegene wat nie aan daardie verkiesing, of latere verkiesings deelgeneem het nie, het regstegnies deel geword van die nuwe Suid-Afrikaanse staatkunduge bedeling met die ANC as regering. Alle volwasse landsburgers betaal belastings aan die ANC-regering, doen aansoek vir bestuurderslisensies en alle ander tipes permitte by die ANC-regering en onderhou ANC-wetgewing wat hul alledaagse gedrag voorskryf. Volksgenote wat daarom beweer dat hulle “nie deel is van die huidige bedeling nie”, is verkeerd. Om te beweer dat hulle die vryheid van die Afrikanervolk “buite die huidige bedeling” kan kry, is ook verkeerd. Buite-geregtelike stappe is gewoonlik strafbaar en sal nie noodwendig tot internasionale erkenning van ons volk se ontsetting uit die huidige bedeling lei nie. Veral nie wanneer verontregdes nie eers hul stemreg uitgeoefen het in vry en regverdige erkende landsverkiesings nie. Enigiemand wat dink selfbeskikking gaan “gebeur” terwyl hy/sy nie nou by hierdie vertroubare politieke volksfront aansluit en hul stem daarvoor uitbring nie, verswak die AFRSP se poging om weer aan die Afrikanervolk se selfbeskikkingsreg beslag te gee. Daar is nie tyd oor vir onbetrokkenheid of futiele planne nie. Adv. Jurg Prinsloo SC. Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party. 27 April 2023.