Janusz Walus moet vrygelaat word

Ek is verheug oor die uitspraak dat Janusz Walus vrygelaat moet word. Dit moes een of ander tyd gebeur. Min mense sou egter so lank soos hy kon vasbyt.

Ek het sedert die eerste momente nàdat Hani die tydelike met die ewige verwissel het, vir Janusz, wat ek nooit vantevore ontmoet het nie, en Clive Derby-Lewis, my goeie vriend en KP-kollega, bygestaan met die verkryging van advokate om hulle te verteenwoordig (albei het later regters geword), later self hul appèl teen die doodvonnis hanteer, nog later hul aansoek om hersiening van die WVK se weiering om aan hul amnestie te verleen en die aansoeke om verlof om teen die afwysing van daardie aansoeke te appelleer, hanteer, en daarna twee aansoeke elk vir parool en twee aansoeke elk om presidensiële kwytskelding by twee opeenvolgende presidente ingedien. Dit was ʼn voorreg om dit destyds te kon doen.

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC

Jurg Prinsloo SC. Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party. 21 November 2022.