DIE OMSENDBRIEF VAN DIS-CHEM

ʼn Omsendbrief wat oënskynlik deur die Hoof Uitvoerende Beampte van Dis-Chem uitgereik is, het onlangs op sosiale media gesirkuleer en skerp kritiek van gebruikers van sosiale media ontlok.

In die omsendbrief word aanstelling van blankes in enige pos in Dis-Chem verbied tot verdere kennisgewing. Selfs interne bevorderings word volgens die dokument verbied tot verdere kennisgewing. Volgens die dokument is die motivering daarvoor om ʼn sekere getalle-verhouding van blanke werkers teenoor swart werkers in stand te hou.

Die Afrikaner Selfbeskikking Party verwerp rasdiskriminasie teen blanke werkers waar dit ookal plaasvind, ten sterkste.

Die omsendbrief is blykbaar sedertdien onttrek. Die skade aan Dis-Chem se reputasie is egter na ons mening blywend.

MEDIAVERKLARING (English version below)                                               GEEN EMBARGO

ROODEPOORT, SUID-AFRIKA

14 OKTOBER 2022.

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY

Kontaknommer: 073 327 2061

E: leier@afrsp.org.za

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC

MEDIA STATEMENT                                                                      (NO EMBARGO)

ROODEPOORT, SOUTH AFRICA

14 OCTOBER 2022.

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

Contact number: 073 327 2061

E: leier@afrsp.org.za

SUBJECT: THE DISC-CHEM CIRCULAR

A circular ostensibly issued by the Chief Executive Officer of Dis-Chem, recently circulated on social media and drew sharp criticism from social media users.

In the circular the appointment of white workers is prohibited until further notice. Even internal promotions are prohibited in terms of the circular until further notice. According to the circular, the motivation for the prohibition is to maintain a certain numerical proportion of white workers to black workers.

The Afrikaner Self-determination Party strongly rejects racial discrimination against white workers wherever it occurs.

The circular has reportedly been withdrawn later. However, the damage to the reputation of Dis-Chem is in our view permanent.  

1 thought on “DIE OMSENDBRIEF VAN DIS-CHEM”

  1. Sal nooit weer by hulle Koop fo….en resistive gemors, hoop hulle verloor baie kleinte en hulle ka my dischem kaart maar opdruk waar son nie skin nie.

Comments are closed.