SLUIPMOORD OP MNR. SCHALK PIENAAR, PROKUREUR EN OUD-KP PARLEMENTSLID

ONDERWERP: SLUIPMOORD OP MNR. SCHALK PIENAAR, PROKUREUR EN OUD-KP PARLEMENTSLID

Die Afrikaner Selfbeskikking Party het met afsku verneem van die sluipmoord op meneer David Schalk Pienaar (69) gister, Maandag 19 September 2022, by sy woning in Mokopane (Potgietersrus).

Meneer Pienaar was ʼn bekende prokureur en vanaf 8 Mei 1987 tot 27 April 1994 as lid van die Konserwatiewe Party die Volksraadslid vir die kiesafdeling van Potgietersrus. In laasgenoemde hoedanigheid het hy veral bekendheid verwerf as een van die mees effektiewe debatteerders in die Parlement.

Sy dood vestig weereens die aandag op die heersende wetteloosheid wat in Suid-Afrika heers onder die ANC-regering.

Die party betuig sy innige meegevoel met sy weduwee wat na berig word, die treurspel Maandag mede-beleef het, hul kinders, familie en vriende. Mag God hulle vertroos in hierdie tyd van smart.

http://www.schalkpienaar.co.za/index.html

                                                          ENGLISH VERSION

MEDIA STATEMENT                                                                              NO EMBARGO

ROODEPOORT, SOUTH AFRICA

20 SEPTEMBER 2022.

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC

Contact number: 073 327 2061

E: leier@afrsp.org.za

SUBJECT: ASSASSINATION OF MR SCHALK PIENAAR, ATTORNEY AND EX-CP MEMBER OF PARLIAMENT

The Afrikaner Self-determination Party has learnt with abhorrence of the assassination of Mr David Schalk Pienaar (69) yesterday, Monday 19 September 2022, at his home in Mokopane (Potgietersrus).

Mr Pienaar was a well-known attorney and from 8 May 1987 until 27 April 1994 as a member of the Conservative Party the Member of the House of Assembly (Volksraad) for the constituency of Potgietersrus. In the last-mentioned capacity he notably became known as one of the most effective debaters in Parliament.

His death again focuses the attention on the current lawlessness in South Africa under the ANC government.

The party extends its sincere condolences to his widow, who reportedly experienced the tragedy with him on Monday, their children, family and friends. May God comfort them in this time of sorrow.