BEWEERDE ONDERSOEK TEEN SOGENAAMDE “ANTI-VAX” GENEESHERE.

Onderwerp: BEWEERDE ONDERSOEK TEEN SOGENAAMDE “ANTI-VAX” GENEESHERE.

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP’) het met kommer kennis geneem van media-berigte oor verdagmaking van, en nou selfs ondersoeke teen, geneeshere wat hul uitspreek teen die inspuitings wat deur die Suid-Afrikaanse regering gepropageer word as teenmaatreël teen Covid 19.

Volgens ʼn nuusberig wat vandag gepubliseer is, sê die Suid-Afrikaanse Raad vir die Gesondheidsprofessies by monde van ene Christopher Tsatsawane dat klagtes ondersoek word teen geneeshere wat gekant is teen die inspuitings wat deur die regering gepropageer word.

Volgens die berig bestaan die moontlikheid dat sulke geneeshere nie toegelaat sal word om verder te praktiseer nie.

Die AFRSP sê sy volle steun toe aan geneeshere wat in ooreenstemming met hul vakkundige kennis en ervaring die bevolking waarsku teen enige gevare van die inspuitings. Dit is wat mens van die mediese professie verwag.


MEDIA STATEMENT (Afrikaans version above)                                    NO EMBARGO

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA

9 NOVEMBER 2021

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC Leier

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY(“AFRSP”)

Contact number: 0824142687

E: leier@afrsp.org.za

Subject: ALLEGED INVESTIGATION AGAINST SO-CALLED “ANT-VAX” MEDICAL DOCTORS

The Afrikaner Self-determination Party (“AFRSP”) has noted with concern media reports of suspicion-mongering, and now even investigations, against medical doctors who express themselves against the injections which are currently propagated by the South African government as a measure against Covid 19.

According to a newspaper article published today, one Christopher Tsatsawane of the Health Professions Council of South Africa says that complaints are being investigated against medical doctors who are opposed to the injections currently propagated by the government as a measure against Covid 19.

According to the report the possibility exists that such doctors would not be allowed to continue to practice as doctors.

The AFRSP pledges its full support to doctors who warn their patients and the population of any dangers of the injections in accordance with their expert knowledge and experience. One  expects no less of the medical profession.