Mei 2021

ONDERWERP: 31 Mei : ‘n Datum met ingrypende betekenis in die Afrikanervolk se geskiedenis.

Die datum 31 Mei roep herinneringe van sowel die onderdrukking as die bevryding van die Afrikanervolk op. Op 31 Mei 1902 is die ooreenkoms in Melrose-huis in Pretoria onderteken waardeur die twee internasionaal-erkende Boere-Republieke na jarelange oorlog onderwerp is aan die koninkryk van Brittanje. Hierdie oorgawe is op die Boerevolk afgedwing deur die volksmoord wat […]

ONDERWERP: 31 Mei : ‘n Datum met ingrypende betekenis in die Afrikanervolk se geskiedenis. Read More »

SUBJECT: 31 May: A date with great importance to the Afrikaner people

The date 31 May reminds one of both the oppression and the liberation of the Afrikaner people. On 31 May 1902 the treaty of Vereeniging was signed in Melrose House in Pretoria. In terms thereof, the two internationally-recognized Boer Republics were subjected to imperial British rule after long years of war. That surrender by the

SUBJECT: 31 May: A date with great importance to the Afrikaner people Read More »