DR FERDI HARTZENBERG

ONDERWERP : AFSTERWE VAN DR FERDI HARTZENBERG

Die Afrikaner Selfbeskikking Party (“AFRSP”) betuig sy opregte meegevoel met die  famile en vriende van dr. Ferdi Hartzenberg, in lewe die laaste leier van die Konserwatiewe Party van Suid-Afrika, met die afsterwe van dr. Hartzenberg op 12 Maart 2021 in die ouderdom van 85 jaar.

Die AFRSP bid dr. Hartzenberg se familie en vriende die vertroosting van die Here toe.

Pretoria

13 Maart 2021

Adv Jurg Prinsloo SC
Adv Jurg Prinsloo SC Leier

Uitgereik deur Adv Jurg Prinsloo SC

Leier, Afrikaner Selfbeskikking Party

Kontak: leier@afrsp.org.za

Vir onmiddelllike uitreiking

DR FERDI HARTZENBERG
DR FERDI HARTZENBERG

                                                         MEDIA STATEMENT

                                                 (Afrikaanse weergawe hierbo)

Pretoria

13 March 2021

Issued by Adv Jurg Prinsloo SC

Leader, Afrikaner Self-determination Party

Contact: leier@afrsp.org.za

For immediate release

SUBJECT: PASSING OF DR FERDI HARTZENBERG

The Afrikaner Self-determination Party (“AFRSP”) conveys its sincere condolences to the family and friends of Dr. Ferdi Hartzenberg, in life the last leader of the Conservative Party of South Africa, on his passing on 12 March 2021 at the age of 85.

The AFRSP prays that the family and friends of Dr. Hartzenberg will be blessed with the solace of God.