HOëRSKOOL Brackenfell

MEDIAVERKLARING: EFF SE ONDERLIGGENDE POLITIEKE STRATEGIE WEEREENS ONTBLOOT DEUR BEVINDING VAN GEEN RASSISME BY PARTYTJIE VAN BRACKENFELL HOëRSKOOLLEERLINGE

MEDIAVERKLARING (English version below)    GEEN EMBARGO

Die bevinding van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement dat daar nà ǹ deeglike ondersoek bevind is dat daar geen getuienis van rassisme was met die reëlings van ǹ partytjie vir leerlinge van Brackenfell Hoërskool vroeër vanjaar nie, ontbloot weereens die onderliggende politieke strategie van die EFF.

 Die EFF se strategie in die Suid-Afrikaanse politiek is duidelik om die ANC/ SA Kommunistiese Party/ COSATU- alliansie-regering te oortref met gewelddadige optrede en so die militante ondersteuningsbasis van die alliansie-regering na homself oor te swaai.

Die Afrikaner Selfbeskikking Party spreek sy sterkste afkeer uit oor die gewelddadige aantasting van die regte van die vredeliewende ouers, kinders en onderwysers van Brackenfell Hoërskool deur die EFF.

Ons salueer die skoolgemeenskap vir hul standvastige verset teen hierdie veragtelike aanslag van die EFF.

MEDIAVERKLARING (English version below)                          GEEN EMBARGO

PRETORIA, SUID-AFRIKA

7 DESEMBER 2020

UITGEREIK DEUR ADV. JURG PRINSLOO SC, LEIER, AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY


MEDIA STATEMENT                                   NO EMBARGO

PRETORIA, SOUTH AFRICA

7 DECEMBER 2020

ISSUED BY ADV. JURG PRINSLOO SC, LEADER, AFRIKANER SELF-DETERMINATION PARTY

SUBJECT: EFF’s UNDERLYING POLITICAL STRATEGY EXPOSED ONCE AGAIN BY FINDING OF ABSENCE OF RACISM AT BRACKENFELL HIGH SCHOOL PUPILS’PARTY

The finding by the Western Cape Education Department that, after a thorough investigation, it was found that there was no evidence of racism in the organizing of a party for pupils of the Brackenfell High School earlier this year, once again exposes the underlying political strategy of the EFF.

 The strategy of the EFF in South African politics is clearly to outperform the ANC/ SA Communist Party/ COSATU alliance government with violent actions to swing the militant support base of the alliance government over to itself.

The Afrikaner Self-determination Party voices its strongest disgust at the violent infringement of the rights of the peace-loving parents, pupils and teachers of Brackenfell High School by the EFF.

We salute the school community for their steadfast resistance against this despicable onslaught of the EFF.