MEDIAVERKLARING: DIE AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY EIS ONMIDDELLIKE NAKOMING VAN DRIE EISE AAN DIE SUID-AFRIKAANSE REGERING.

Die AFRIKANER SELFBESKIKKING PARTY (“AFRSP”) het vanoggend in ʼn ope brief van sy leier, advokaat Jurg Prinsloo SC, aan president  Cyril Ramaphosa drie skriftelike eise gestel en geëis dat die Suid-Afrikaanse regering onmiddellik daaraan voldoen. Die volledige teks van die brief is hierby aangeheg en is ook beskikbaar op die webblad van die Afrikaner Selfbeskikking Party by afrsp.org.za en die party se Facebook blad.

Die drie eise is soos volg:

  1. Herroep alle wetgewing en staak alle administratiewe handelinge deur staatsorgane wat gebaseer is op ras of velkleur en laat die volke van Suid-Afrika toe om vryelik hul kulture te geniet en te bewaar.

Die AFRSP dui aan hoe die ANC-regering teen persone diskrimineer op grond van hul ligte velkleur ten spyte van die wêreldbekende “for this ideal I am prepared to die”- toespraak van Nelson Mandela op 20 April 1964, aan die einde van sy sabotasie- en onderdrukking van kommunisme verhoor, en die versekerings van die ANC-onderhandelaars by CODESA voor 27 April

1994, insluitend Ramaphosa en Nelson Mandela, om ǹ sogenaamde nie-rassige staat totstand te bring.

Die AFRSP dui aan hoe die ANC-regering reeds in die 1996 -Grondwet van Suid-Afrika voorsiening gemaak het vir sogenaamde “regverdige diskriminasie”en toe wetgewing soos die B-BBEE wet geskep het waardeur hulle teen persone diskrimineer wat nie deur die ANC-regering as “swart”erken word nie.

Die AFRSP beskuldig die ANC-regering dat die ANC vir die ander onderhandelaars en internasionale waarnemers by CODESA vóór 27 April 1994 gelieg het en aanhou om vir die burgers van Suid-Afrika en die internasionale gemeenskap te lieg oor hul sogenaamde verbintenis tot “nie-rassigheid”en “gelykheid”, en die AFRSP wys daarop dat die administratiewe toepassing van rassistiese wetgewing reeds veroorsaak het dat honderdduisende persone met ligte velle al noodgedwonge uit Suid-Afrika moes emigreer om finansieel te probeer oorleef. Die AFRSP verwys ook na die onlangse hofuitspraak waarin bevind is dat die aanwending van rassistiese wetgewing by betaling van noodlenigingsgeld tydens die huidige ramptoestand regtens aanvaarbaar is.

Die AFRSP wys verder op die ANC-regering se verontagsaming van artikels 6 (elf amptelike tale), 29(2) (indiwiduele keuse van onderrigtaal en reg daarop in openbare opvoedkundige instellings) en 30 (gebruik van eie taal en deelname aan kulturele lewe van eie keuse) van die Grondwet.

  • Ondersoek, arresteer en vervolg onmiddellik alle misdadigers binne, en buite,- die regering.

Die AFRSP beskuldig die ANC-regering daarvan dat hulle al jare lank die hele strafregstelsel van die land ondermyn deur die ontplooiing van lojaliste

in hoë ampte in die Nasionale Vervolgingsgesag,Suid-Afrikaanse Polisiediens en elders in die stelsel. Gevolglik word hoë-profile ANC-leiers selde voor die gereg gebring.

Die AFRSP voer aan dat die hantering van insidente soos die Life Esidimeni skandaal die vertroue van die publiek in die strafregstelsel ondermyn.

Die AFRSP herinner Ramaphosa aan die diefstal en vermorsing van honderdbiljoene rand deur ANC-kaders in alle vlakke van die regering terwyl werkloosheid onder gewone Suid-Afrikaners dramaties gestyg het, basiese munisipale dienste in verskeie munisipaliteite ineengestort het, en openbare infrastruktuur soos paaie en aanlegte vir die voorsiening van water, elektrisiteit en rioolbehandeling met rampspoedige gevolge vervalle geraak het.

Die AFRSP wys verder daarop dat ANC se kader-ontplooiing in ondernemings wat aan die staat behoort, soos die Suid-Afrikaanse Lugdiens, Eskom en PRASA  tot gevolg gehad het dat hierdie instellings in duie gestort het as gevolg van wanbestuur en, in sommige gevalle, korrupsie.

Ramaphosa word daaraan herinner dat hy valslik vir president Trump gesê het dat daar geen moorde op plaasboere met ligte velle in Suid-Afrika plaasvind nie. Hy word verder daarop gewys dat die ANC-regering nie die nodige stappe neem om plaasmoorde, wat nou al in die duisende tel, te voorkom nie.

  • Verwerp onmiddellik die vernietigende kommunistiese ideologie

Die AFRSP wys daarop dat kommunistiese partye dwarsoor die wêreld, en nou ook in Suid-Afrika, ʼn geskiedenis het van vernietiging van die

ekonomie van die lande waaroor hulle regeer. Die middel-inkomsteklas

word finansieel vernietig sodat ǹ klein elite oorbly wat al die finansiële en politieke mag het oor die verarmde res van die bevolking.

Die AFRSP herinner Ramaphosa daaraan dat voorspoed in Suid-Afrika geheers het voordat die ANC aan bewind gekom het, dat daar omtrent geen werkloosheid in die land was nie en dat dit aql die land se inwoners en ander Afrikane van ander Afrika-lande gevoed het. Daarenteen skets die ASP die rampspoedige ekonomiese agteruitgang van die land onder die ANC-regering met sy kommunistiese beleid. In hierdie verband noem die ASP die land se kredietafgradering tot rommelstatus en die ANC- regering se  projek om die Grondwet van die land te wysig in ǹ poging om die valse indruk te wek dat die gewysigde Grondwet die diefstal van private eiendom van persone met ligte velle wettig sal maak.

Die AFRSP waarsku opnuut dat laasgenoemde ʼn misdaad teen die mensdom is waarvoor die oortreders gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik sal wees.

Die AFRSP herinner Ramaphosa ook daaraan dat hy op 16 Desember 2019 opsetlik in die openbaar die geskiedenis van die Afrikaner/Boer volk se heilige Geloftedag vals voorgestel het, en beskryf dit as ǹ skynbare poging om vir strategiese politieke redes vyandigheid tussen die Zoeloe- enAfrikaner/Boer volk teprobeer skep. Die AFRSP eis dat die ANC-regering kommunisme verwerp en homself verbind tot die heropbou van Suid-Afrika as ʼn moderne, produktiewe land.

Willie Cloete
Willie Cloete. Onderleier. AFRSP

Uitgereik deur: Willie Cloete

Onderleier en Operasionele Bestuurder,AFRSP.

PRETORIA, SUID-AFRIKA.

DATUM: Donderdag 18 Junie 2020.