Die Afrikaner Osse wat ingespan is bd Ossewa waas 'n groot trekpleister onder alle feesgangers, jonk en oud. In hierdie foto is dit duidelik hoe die kinders dit geniet het om op hierdie ossewa rond te rits

Majuba Dag Fees

Die Majuba dag fees is die herdenking van die slag van Majuba is een van ons Volk se belangrikste datums op die Afrikaner se volkskalender.

Wat leer ons deur die Majuba Dag Fees by te woon?

Tydens die slag het ons volk vir die wêreld gewys van watter stoffasie is ons gemaak. Deur krygsvernuf is die Rooibaadjies verslaan, wat gewys het dat ons natuurlike vegters is, sonder al die formele opleiding wat die Engelse gehad het.

Andries Breytenbach het alles mooi uiteengesit hoe die geveg plaasgevind het.

Die 2020 fees

Van die jaar se Majuba-vieringe kan ek sê dat dit uiters onplesierige weer was, wat ander organiseerders sou beinvloed het, maar daar was gou alternatiewe reêlings getref. Die entoesiasme van die deelnemers was aansteeklik en alles was leersaam veral vir die jonger garde wat goed verteenwoordig was. Dit was vir my veral opvallend hoe maklik die mense met mekaar gemeng het en veral ou kennisse weer vriendskapsbande opgeneem het. Ek self het verskeie ou bekendes ontmoet en ook nuwe kennisse opgedoen.

Ten spyte van die weer was een van die hoogtepunte toe Barend Pienaar sy kanon afgeskiet. Die voorlaaiers het nie afgesteek nie en met ook groot lawaai hulle slag gewys. ‘n Interessante feit wat deur iemand vertel is, dat die vegters klei in hulle ore gestop het om die die harde slae van elke afvuur te demp.

Wat ook groot belangstelling uitgelok het, was die ossewa wat deur ‘n span osse getrek was. Dit laat mense in verwondering hoe ons voorgeslagte met die waens honderde kilometers ver met dit getrek het, selfs bo oor die Drakensberg met groot moeite. Die wys net van watter stoffasie was ons voorsgeslagte, hulle het vir niks gestuit nie. Dit is nog altyd deel van ons gene. Die bosoorlog was ook ‘n duidelike bewys dat dit nie verdwyn het nie.

Die perderuiters was ook iets om te aanskou, een meisie was  afgegooi, sy het egter onmiddelik weer opgespring en toe vir die perd gewys wie is baas. Die laat my dink aan ons Voortrekkervroue se rol tydens die trek en die Boere-oorlog,die vasbyters en motiveerders vir hulle mans om voort te gaan.

Die opkoms was goed ten spyte van die slegte weer en ek het dit terdeë geniet.

Wat het neem ek saam met my na afloop van die fees?

Die les wat ek geleer het die naweek was dat ons voorvaders en moeders het met moeite die land makgemaak. Ons kan nie net dat dit sommer net wegvloei van ons, sonder dat ons, ons regmatige deel opeis van die land wat ons uit en uit regmatig opgeeis het. Daarom is dit uiters noodsaalik dat ons selfbeskikking vir die Afrikaner moet deurvoer. Die Afrikaner Selfbeskikking Party werk hard om ons mense bymekaar te kry en almal wat ernstig is oor Selfbeskikking moet hulle aanmeld by ons. Ons sekretaris se e-pos adres is sekretaris@afrikanerselfbeskikkingparty.co.za dat die nodige stukke soos ASP beleid, grondwet en aansluitingsvorm aangestuur kan word. 

Ek glo dat ons vinnig op pad is om weer daardie trotse volk te word met God aan ons sy.

Mnr Willie Cloete, onderleier van die Afrikaner Selfbeskikking Party
2020 Majuba dag fees, mnr Willie Cloete, onderleier van die Afrikaner Selfbeskikking Party deel sy ervaring

Groete Willie Cloete

Onder-Leier

ASP